Câu Chuyện Tình Yêu từ Thiên Đàng (Love Story from Heaven Vietnamese)

Câu Chuyện Tình Yêu từ Thiên Đàng (Love Story from Heaven Vietnamese)

Câu Chuyện Tình Yêu
từ Thiên Đàng

bởi
Mike Harding

Tác quyền © 2013
Tác quyền đã được bảo vệ.
Mục Sư Mike Harding
Hội Thánh Phúc Âm Tình Yêu
P.O. Box 4482
Apache Junction, AZ 85178
480.510.7089
mikecrisharding@aol.com
www.lovegospelchurch.com
Để có được những phần ghi hình và ghi âm các bài dạy của Mục Sư Mike,
xin truy cập www.xpmedia.com/channel/pmike

Có một Đức Chúa Trời ở trên Thiên Đàng yêu thương bạn. Ngày hôm nay
Ngài đang mời gọi bạn làm con cái của Ngài. Nếu bạn mở lòng mình ra với
Ngài ngay hôm nay, thì đời sống bạn sẽ được thay đổi mãi mãi. Hôm nay,
bạn có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời và có được sự sống đời
đời. Hôm nay, bạn có thể trở thành hoàng tử hay công chúa yêu dấu của
Đức Chúa Trời. Hôm nay, Đức Chúa Trời có thể đến và sống trong lòng
bạn, ban cho bạn tình yêu, sự bình an và sự vui mừng của Ngài.
Kinh Thánh là câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất từng được kể. Nó là câu
chuyện tình yêu của Đức Chúa Trời từ Thiên Đàng.
Kinh Thánh dạy rằng lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất. Ngài
đã tạo dựng nên vũ trụ – mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Ngài đã
dựng nên trái đất và mọi vật sống trên nó. Và cuối cùng, sau khi dựng nên
trái đất này làm nơi sinh sống cho chúng ta, thì Ngài dựng nên chúng ta
theo hình ảnh của Ngài. Đức Chúa Trời đã dựng nên BẠN theo hình ảnh
của Ngài. Bạn thật tuyệt vời và quan trọng!
Đức Chúa Trời muốn bạn biết Ngài là ai. Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho
chúng ta trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng Ngài
là Đấng nhân từ, Ngài là Đấng thánh khiết, và Ngài yêu bạn. Trong Ngài
không có điều gì xấu xa. Ngài là Đấng nhân từ trong mọi sự. Ngài là Đức
Chúa Trời của lẽ thật, nhân từ và công chính. Quan trọng hơn cả, Ngài là
Đức Chúa Trời của tình yêu.
Khi Đức Chúa Trời tạo dựng những người đầu tiên tên là A-đam và Ê-va,
thì Ngài dựng nên họ để yêu thương họ và để đáp lại, họ có thể yêu
thương Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho họ thẩm quyền và quyền cai quản
mọi loài trên đất. Ngài tạo dựng nên họ để làm hoàng tử và công chúa
trên thế gian này. Ngài đặt họ sống trong một khu vườn đẹp đẽ. Đức Chúa
Trời yêu thương họ. Và Ngài bảo họ sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy
dẫy đất. Mọi thứ đều tốt lành.
Nhưng một ngày nọ, có điều kinh khủng đã xảy ra trong khu vườn đó.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trước hết bạn cần phải hiểu rằng Đức Chúa Trời
có một kẻ thù. Kẻ thù này chính là thiên sứ nổi loạn tên là Sa-tan. Lúc ban
đầu Đức Chúa Trời dựng nên Sa-tan là một thiên sứ đẹp đẽ và quyền năng
tên là Lu-xi-phe. Lu-xi-phe khởi đầu là một thiên sứ tốt lành, không có
điều ác gì trong mình. Nhưng vì xinh đẹp, Lu-xi-phe đã trở nên kiêu ngạo
trong lòng. Nó không muốn phục sự hay thờ phượng Đức Chúa Trời nữa.
Nó nổi loạn nghịch lại Đức Chúa Trời và muốn mình là chúa trời. Nó đã
trở nên xấu xa, và Đức Chúa Trời đã tống cổ nó ra khỏi Thiên Đàng.
Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên A-đam và Ê-va, Sa-tan đã vào khu vườn
đó. Nó bắt đầu cám dỗ A-đam và Ê-va chống lại Đức Chúa Trời. Nó cám
dỗ họ bất tuân Đức Chúa Trời và phạm tội cùng Ngài. Và họ đã làm như
vậy. Đức Chúa Trời đã ban cho A-đam và Ê-va ý chí tự do. Họ có khả năng
đưa ra những quyết định và lựa chọn, điều lành hay điều dữ. Khi A-đam
và Ê-va bắt đầu phạm tội và không vâng lời Đức Chúa Trời, thì điều kinh
khủng đã xảy ra. Họ mất đi mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Họ
sa vào tội lỗi. Tội lỗi giống như một căn bệnh thuộc linh thay đổi lòng họ
từ tốt sang xấu. A-đam và Ê-va đã sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy
dẫy đất, nhưng con cái họ cũng đầy dẫy tội lỗi. Giờ đây căn bệnh tội lỗi
tràn ngập thế giới này. Đó là lý do vì sao người ta nói dối, trộm cắp, làm
tổn thương nhau và giết hại nhau.
Một điều kinh khủng khác đã xảy ra. A-đam và Ê-va được Đức Chúa Trời
dựng nên và được chúc phước. Nhưng khi sa vào tội lỗi, họ và toàn bộ
thế giới này đã bị rủa sả. Bệnh tật, đau ốm, chết chóc và nghèo đói đã vào
thế gian. Con người không còn là hoàng tử và công chúa của Đức Chúa
Trời nữa, mà là nô lệ cho tội lỗi và Sa-tan. Mọi người đều bị nhiễm căn
bệnh tội lỗi khủng khiếp. Mọi người đều sống dưới sự rủa sả. Mọi người
đều bị án phạt phải chết về thể xác và sau đó đối diện với việc mãi mãi là
những con người thuộc linh bị quăng xa khỏi sự hiện diện của Đức Chúa
Trời.
Sa-tan đã cố gắng làm cho thế giới này đầy dẫy những thần giả dối và tôn
giáo giả dối. Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, và Ngài yêu thương bạn.
Ngày hôm nay Ngài muốn cứu bạn và làm cho bạn trở nên con cái của
Ngài.
Đức Chúa Trời muốn bạn hiểu điều này. Vì Ngài đã dựng nên bạn theo
hình ảnh của Ngài, nên bạn rất đáng quý và có giá trị đối với Ngài. Đức
Chúa Trời đã tạo dựng bạn với một định mệnh và một mục đích. Ngài đã
dựng nên bạn để yêu thương bạn, để rồi bạn có thể đáp lại Ngài bằng tình
yêu thương. Đời sống bạn rất quan trọng. Bạn giống như một đồng tiền
xu bằng vàng quý báu. Đồng xu này bị thất lạc. Đồng xu này có thể rớt
xuống đất. Đồng xu này có thể bị người ta đạp lên và cán qua. Đồng xu
này có thể nhìn không còn giá trị nữa, nhưng nó đang mang hình ảnh của
Đấng dựng nên nó. Đồng xu này vẫn còn giá trị. Người ta chỉ cần lau sạch
và phục hồi tình trạng đẹp đẽ ban đầu của nó mà thôi.
Bạn cũng giống như đồng xu đó. Bạn đã bị lạc mất vì cớ loài người đã sa
vào tội lỗi. Có thể bạn bị rơi xuống đất của thế gian tối tăm và tuyệt vọng
này. Có thể bạn bị tổn thương nặng nề trong thế gian sa ngã này. Có thể
bạn cảm thấy mình không còn giá trị nữa. Nhưng Đức Chúa Trời phán
rằng bạn rất quý báu và có giá trị. Bạn vẫn mang hình ảnh của Đấng dựng
nên mình. Ngài muốn lau sạch bạn khỏi tội lỗi dơ bẩn của thế gian này.
Ngài muốn phục hồi bạn lại số phận và mục đích đã được dành cho bạn.
Ngài muốn yêu thương bạn và khiến bạn trở thành con cái Ngài. Ngài
muốn chữa lành tấm lòng của bạn và đổi mới bạn.
Sau khi loài người sa vào tội lỗi, Đức Chúa Trời đã lập một kế hoạch. Ngài
yêu thương chúng ta, và Ngài muốn cứu chúng ta.
Trong hàng ngàn năm, Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri vào trong thế gian.
Hầu hết những tiên tri này xuất thân từ người dân và vùng đất Y-sơ-raên.
Tất cả các tiên tri đều có một sứ điệp: Đấng Cứu Thế sẽ đến! Sứ điệp
của các tiên tri này đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Có những tiên tri
lớn như Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, và Đa-ni-ên. Tất cả các tiên đều nói
cùng một điều: Đấng Cứu Thế sẽ đến trong thế gian! Ngài sẽ cứu dân sự
của Đức Chúa Trời ra khỏi tội. Hễ ai tin Đấng Cứu Thế này thì sẽ được cứu.
Hễ ai kêu cầu danh của Đấng Cứu Thế này thì sẽ được cứu. Hễ ai tin Đấng
Cứu Thế này thì sẽ được tha hết mọi tội. Hễ ai kêu cầu danh của Đấng
Cứu Thế này thì sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời cùng với sự sống
đời đời.
Đức Chúa Trời cũng dấy lên một người tên là Môi-se làm tiên tri. Môi-se
đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên luật pháp của Đức Chúa Trời để sống thánh
khiết. Ông đã ban cho họ Mười Điều Răn và nhiều luật khác. Những luật
này bảo người ta rằng họ không nên thờ thần nào khác ngoài Đức Chúa
Trời chân thật duy nhất. Những luật này bảo người ta rằng họ không nên
nói dối, trộm cắp, hay giết người. Những luật này bày tỏ sự thánh khiết
của Đức Chúa Trời. Những luật này khiến người ta hiểu được điều gì Đức
Chúa Trời yêu thích và điều gì Ngài ghét, vì Ngài là Đấng nhân từ và Ngài
là Đấng thánh khiết.
Nhưng những luật này không thể cứu dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng
là tốt lành, nhưng con người đã bị nhiễm căn bệnh tội lỗi. Luật pháp nói
rằng chúng ta không nên nói dối, nhưng người ta tiếp tục nói dối. Luật
pháp nói rằng chúng ta không nên trộm cắp hay giết người, nhưng người
ta tiếp tục trộm cắp và giết người. Luật pháp của Đức Chúa Trời không
thể cứu chúng ta. Luật pháp của Đức Chúa Trời không bao giờ nhằm mục
đích cứu chúng ta. Mục đích của luật pháp Đức Chúa Trời là để mọi người
trên thế giới hiểu rằng chúng ta cần một Đấng Cứu Thế.
Và vì vậy trong hàng ngàn năm qua Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri của
Ngài đến. Họ đã viết những trang Kinh Thánh. Sứ điệp của các tiên tri là:
Một Đấng Cứu Thế sẽ đến! Hễ ai tin Ngài và kêu cầu danh Ngài thì sẽ được
cứu. Tội lỗi họ sẽ được tha. Họ sẽ nhận lãnh sự sống đời đời như là những
hoàng tử và công chúa yêu dấu của Đức Chúa Trời.
Để hiểu được điều xảy ra sau đó, trước tiên bạn cần phải hiểu một huyền
bí vĩ đại. Kinh Thánh nói rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài tồn
tại trong một hình thể gồm ba phần hay ba Ngôi Vị. Chúng ta gọi đó là
Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Và vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn theo
hình ảnh của Ngài, nên bạn cũng có ba phần. Bạn là một người có ba phần:
bạn có một tâm thần, một linh hồn, và một thân thể. Tâm thần của bạn
là phần đời đời của bạn, được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Linh hồn của bạn chính là tâm trí, ý chí, và những xúc cảm của bạn. Thân
thể bạn chính là phần cơ thể mà người khác có thể nhìn thấy, nghe, và rờ
chạm. Vì vậy, bạn là một con người gồm có ba phần. Đức Chúa Trời cũng
có Ba Ngôi. Ngài là một Đức Chúa Trời với ba phần. Đức Chúa Trời bày tỏ
chính mình Ngài cho chúng ta như là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và
Đức Thánh Linh.
Một phần của Đức Chúa Trời là ở trên Thiên Đàng. Ngài là Đức Chúa Cha.
Một phần của Đức Chúa Trời đã đến thế gian để cứu chúng ta. Ngài đã
trở nên một người như chúng ta. Ngài được sanh hạ bởi một người nữ
đồng trinh. Việc Ngài được sinh ra là một phép lạ. Ngài đã đến để cứu
chúng ta. Ngài chính là Đấng Cứu Thế ấy. Danh Ngài là Chúa Giê-xu Christ.
Và một phần của Đức Chúa Trời được gọi là Đức Thánh Linh. Khi bạn tiếp
nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Thánh Linh sẽ
đến ngự trong đời sống bạn mãi mãi! Đức Chúa Trời thật sự muốn đến
ngự trong đời sống bạn bởi vì Ngài yêu thương bạn!
Đây là cách điều này đã xảy ra: Khoảng hai ngàn năm trước, một thiên sứ
của Đức Chúa Trời tên là Gáp-ri-ên đã hiện đến cùng một người nữ ở tại
Y-sơ-ra-ên. Người nữ này đã hứa hôn, nhưng chưa kết hôn. Nàng là một
người nữ đồng trinh. Nàng tin Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài. Tên nàng
là Ma-ri. Thiên sứ bảo Ma-ri rằng Đức Chúa Trời đã lựa chọn nàng, và
nàng sẽ sanh một em bé. Nàng phải đặt tên cho em bé đó là Giê-xu. Em
bé này sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời vì Ngài được sanh hạ bởi một
người mẹ là con người, nhưng người Cha duy nhất của Ngài chính là Đức
Chúa Trời. Em bé này sẽ trở thành Cứu Chúa của thế gian. Em bé này sẽ
trở thành Đấng mà tất cả các tiên tri đã nói đến. Một ngày nào đó, Ngài
cũng sẽ trở thành Vua và Chúa của cả thế gian. Ma-ri hỏi rằng làm sao có
chuyện đó được, vì nàng là một nữ đồng trinh. Thiên sứ đáp rằng Đức
Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đến trên nàng, và việc sanh hạ đó sẽ là
một phép lạ của Đức Chúa Trời. Ma-ri tin lời thiên sứ, và chín tháng sau
nàng đã sanh hạ một Em Bé Trai. Vì vậy nàng đặt cho Em Bé đó tên gọi
mà thiên sứ đã bảo nàng – Giê-xu.
Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Ngài là phần thứ
hai của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Ngài đã đến trong thế gian làm người như
chúng ta. Ngài đã đến để làm Cứu Chúa. Ngài đã đến để cứu chúng ta
khỏi tội lỗi, sự chết, và sự rủa sả. Ngài đã đến để khiến chúng ta lại làm
con cái của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến vì Ngài yêu chúng ta rất nhiều.
Ngài đã đến vì Ngài yêu BẠN rất nhiều!
Đức Chúa Trời biết bạn. Ngài biết tên bạn. Ngài biết có bao nhiêu sợi tóc
trên đầu bạn. Ngài yêu bạn, và Ngài muốn bạn làm con cái Ngài mãi mãi.
Chúa Giê-xu đã lớn lên và trưởng thành. Khi Ngài được ba mươi tuổi, Đức
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã từ trời ngự xuống trên Ngài và ban cho
Ngài đầy quyền năng. Ngoài ra, Đức Chúa Cha cũng từ trời phán xuống
trước mặt nhiều người. Đức Chúa Cha phán với Chúa Giê-xu rằng: “Con
là Con yêu dấu của Ta.” Từ thời điểm đó, Chúa Giê-xu bắt đầu dạy người
ta về Đức Chúa Trời là Cha của Ngài. Ngài yêu thương mọi người. Ngài
dạy họ về Thiên Đàng và về Nước Đức Chúa Trời. Ngài bắt đầu chữa lành
người bệnh và làm phép lạ. Thậm chí Ngài còn khiến người chết sống lại
nữa. Ngài giúp người ta thoát khỏi quỷ dữ. Ngài tha thứ tội lỗi họ. Ngài
cũng kêu gọi mười hai người đi theo Ngài –làm môn đồ của Ngài.
Chúa Giê-xu đã nói cho mọi người biết rằng Ngài chính là Đấng Cứu Thế
mà các tiên tri đã nói đến. Chúa Giê-xu đã nói cho họ biết rằng nếu tin
nhận Ngài, thì họ sẽ được cứu. Ngài đã nói cho mọi người biết rằng Ngài
là con đường duy nhất để trở về cùng Đức Chúa Cha. Ngài đã nói cho họ
biết rằng Ngài sẽ tha thứ tội lỗi họ và ban cho họ sự sống đời đời. Ngài đã
nói với họ rằng, nếu họ tin nhận Ngài, thì Đức Thánh Linh của Đức Chúa
Trời cũng sẽ sớm đến và sống trong lòng họ.
Sau ba năm dạy dỗ dân chúng và chữa lành người bệnh, những người
lãnh đạo tôn giáo thời đó trở nên hết sức ganh tị với Chúa Giê-xu. Nhiều
đoàn dân đông đi theo Chúa Giê-xu, nhưng những người lãnh đạo tôn
giáo không tin Ngài. Họ vẫn nghĩ rằng họ có thể tự cứu mình bằng cách
giữ theo luật pháp của tiên tri Môi-se. Mặc dù Chúa Giê-xu đã làm nhiều
phép lạ, nhưng họ không muốn tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế mà
các tiên tri đã nói đến. Họ ganh tị vì Ngài được mọi người mến mộ. Vì vậy
họ vu cáo Chúa Giê-xu về những tội mà Ngài không vi phạm. Và họ nói
rằng Ngài phải bị xử tử vì xưng mình là Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế.
Vào thời đó, Đế Quốc La Mã đang cai trị vùng đất Y-sơ-ra-ên. Vì vậy những
người lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên đã nộp Chúa Giê-xu cho chính
quyền La Mã để xử tử Ngài vì những tội phạm của Ngài. Mặc dù Chúa Giêxu
không có tội gì, nhưng chính quyền La Mã cũng đồng ý xử tử Ngài. Họ
đánh đòn và đánh đập Ngài tàn nhẫn. Sau đó họ đóng đinh Ngài vào một
cây thập tự giá bằng gỗ. Đó là cách họ xử tử những tên tội phạm vào thời
đó. Những gì Chúa Giê-xu đã làm là yêu thương con người, tha thứ cho
con người, và chữa lành bệnh cho con người, nhưng những người lãnh
đạo tôn giáo và chính quyền La Mã đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
Chúa Giê-xu là người duy nhất trên thế gian này không có tội. Ngài là
người duy nhất không hề phạm tội!
Tại sao Chúa Giê-xu cho phép mình bị đóng đinh trên thập tự giá? Nếu
Ngài là Đức Chúa Trời, chẳng lẽ Ngài không thể ngăn cản điều đó xảy ra
sao? Vâng, nhưng thật ra Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian này để chịu
chết trên thập tự giá đó. Đó là kế hoạch của Ngài. Ngài đến để chịu chết
thay cho chúng ta. Ngài đến để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta.
Kinh Thánh dạy rằng hình phạt dành cho tội lỗi là sự chết. Cũng như mọi
tội phạm đều đáng bị hình phạt hay bỏ tù, thì hình phạt dành cho tội lỗi
là sự chết. Đó là việc bị xa cách đời đời khỏi sự hiện diện của Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và Ngài muốn cứu chúng ta.
Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời công chính nữa. Vì vậy Đức Chúa Trời
phải hình phạt tội lỗi chúng ta để đáp ứng sự công chính của Ngài. Lúc đó
Ngài mới có thể tha thứ chúng ta. Do vậy Chúa Giê-xu, tức là phần thứ
hai của Đức Chúa Trời, Ngôi thứ hai của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, đã đến
trong thế gian này như một con người để thay thế chúng ta trên thập tự
giá. Ngài đến để nhận lấy hình phạt của chúng ta. Ngài đến để chịu chết
vì chúng ta. Khi đổ huyết ra trên thập tự giá, Ngài đã trả đầy đủ cái giá
của mọi tội lỗi của chúng ta. Con Người vô tội duy nhất trên toàn thế gian
chịu chết thay cho toàn bộ loài người có tội. Đây là những lời cuối cùng
của Chúa Giê-xu trên thập tự giá: “Mọi việc đã xong rồi.” Lúc ấy là vào
buổi chiều ngày thứ Sáu, khoảng hai ngàn năm trước.
Sau khi Chúa Giê-xu chết, người ta gỡ thân thể Ngài xuống khỏi thập tự
giá. Họ đặt Ngài vào trong một ngôi mộ. Ngôi mộ ấy giống như một cái
hang nhỏ. Họ để thân thể Ngài vào bên trong và dời một hòn đá lớn đến
trước mộ. Những người lãnh đạo tôn giáo nghĩ rằng mình đã tống khứ
được Chúa Giê-xu. Ngay cả thiên sứ nổi loạn là Sa-tan cũng nghĩ rằng
mình đã giết được Con Đức Chúa Trời. Nó nghĩ rằng mình đã chiến thắng.
Nó nghĩ rằng nó có thể tiếp tục bắt nhân loại làm nô lệ và làm cho họ đau
khổ vì họ đã sa vào tội lỗi.
Nhưng vào sáng sớm ngày Chúa Nhật, có điều kỳ diệu đã xảy ra. Các thiên
sứ đến và lăn hòn đá đi, và Chúa Giê-xu đã sống lại bước ra khỏi mộ! Cha
Ngài ở trên Thiên Đàng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại sau khi Ngài đã
trả giá cho tội lỗi của thế gian. Chúa Giê-xu đã hiện ra với các môn đồ Ngài
và ban cho họ một sứ điệp. Ngài phán rằng: “Hết cả quyền phép ở trên
trời và dưới đất đã giao cho ta.” Là một con người, Chúa Giê-xu đã cứu
chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và tình trạng nô lệ cho Sa-tan.
Đức Chúa Trời đã trở thành người, một thành viên của loài người mà Ngài
đã tạo dựng nên, để rồi Ngài có thể cứu chúng ta và yêu thương chúng
ta. Nếu chúng ta tin Ngài và theo Ngài, thì chúng ta không còn là những
nô lệ sa ngã nữa, mà là những hoàng tử và công chúa của Đức Chúa Trời.
Chúng ta sẽ được phục hồi.
Chúa Giê-xu cũng truyền cho những người theo Ngài đi khắp thế gian và
rao giảng sứ điệp này – câu chuyện này – cho mọi người. Sứ điệp này
được gọi là “phúc âm.” Nếu bạn tin rằng Ngài đã chịu chết vì bạn và đã
từ kẻ chết sống lại, thì bạn sẽ được cứu. Chúa Giê-xu phán rằng hễ ai tin
Ngài và kêu cầu danh Ngài thì sẽ được cứu. Tội lỗi của bạn sẽ được tha
trước mặt Đức Chúa Trời. Những ai qua đời mà không có Chúa Giê-xu thì
bị hư mất đời đời. Họ chết trong tội lỗi mình và bị xa cách với Đức Chúa
Trời mãi mãi. Nhưng những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của
mình sẽ lên Thiên Đàng khi họ qua đời. Họ sẽ không bao giờ bị ngăn cách
với Đức Chúa Trời nữa.
Và Chúa Giê-xu đã phán rằng sẽ có điều kỳ diệu khác xảy ra. Giây phút
bạn mời Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Thánh Linh của Đức
Chúa Trời sẽ vào lòng bạn và bạn sẽ được sanh lại. Bạn sẽ có một tấm
lòng mới, một tâm thần mới từ Đức Chúa Trời. Bạn sẽ trở thành con cái
của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ có sự sống đời đời. Căn bệnh tội lỗi bắt đầu
mất đi ảnh hưởng của nó trên bạn. Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy tấm lòng bạn
tình yêu thương của Ngài và sự thánh khiết của Ngài và bạn sẽ trở thành
một con người mới ở bên trong. Và Thần Linh của Đức Chúa Trời sẽ sống
trong lòng bạn mãi mãi. Bạn sẽ bắt đầu biết sự hiện diện của Đức Chúa
Trời và thậm chí là tiếng nói của Ngài trong lòng bạn nữa. Ngài sẽ dẫn dắt
bạn, giúp bạn và dạy dỗ bạn bằng cách phán với bạn từ trong lòng bạn.
Kinh Thánh dạy rằng bốn mươi ngày sau khi từ kẻ chết sống lại, Chúa Giêxu
đã trở về Thiên Đàng. Ngài ngồi bên hữu Cha. Ngài đang ở bên cạnh
Cha để làm Cứu Chúa của chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng một ngày nào
đó Chúa Giê-xu sẽ từ thiên đàng trở lại. Khi Ngài đến, Ngài sẽ đến trong
quyền năng và sẽ làm Vua trên đất. Lúc ấy mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt
Ngài. Lúc đó những ai ngày nay đang tin Ngài và xem Ngài là Vua sẽ được
cùng Ngài trị vì trong nước của Ngài. Giờ đây nếu bạn xem Ngài là Vua,
thì bạn sẽ được cùng Ngài trị vì trong vai trò là hoàng tử hay công chúa
khi Ngài đến và mang theo vương quốc của Ngài.
Ngay lúc này bạn có sẵn sàng để kêu cầu danh Chúa Giê-xu không? Bạn
có muốn được cứu ngay bây giờ không? Bạn có sẵn sàng để tin Ngài và
theo Ngài không? Bạn có muốn làm con cái của Đức Chúa Trời ngay giây
phút này không? Giờ đây bạn hãy cầu nguyện bằng lời cầu nguyện này.
Hãy cầu nguyện lớn tiếng. Tại thời điểm này, bạn sẽ được cứu!
Hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Đức Chúa
Trời đã trở thành người. Ngài đã đến trong thế gian này để cứu con. Ngài
là Con Đức Chúa Trời. Lạy Chúa Giê-xu, con tin nơi Ngài và con cầu xin
Ngài cứu con ngay lúc này. Con tin Ngài đã chịu chết vì con. Ngài đã trả
giá cho tội lỗi của con bằng sự sống của Ngài và huyết của Ngài trên thập
tự giá để con được tha thứ. Con tin Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là
Cứu Chúa của con. Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài hãy bước vào lòng con ngay
lúc này. Và xin để Đức Thánh Linh của Ngài bước vào lòng con ngay bây
giờ. Trong giây phút này, con đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Từ
nay, Đức Chúa Trời là Cha của con. Ngài yêu con đời đời. Giờ đây, con
được tha tội và nhận lãnh sự sống đời đời bởi việc mời Chúa Giê-xu Christ
làm Cứu Chúa của con. Lạy Chúa Giê-xu, con sẽ theo Ngài. A-men!”
Xin chúc mừng! Giờ đây bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã
bước vào lòng bạn. Bạn đã được cứu!
Giờ đây bạn nên làm gì?
Nếu có thể được, xin bạn hãy tìm một hội thánh đạo Đấng Christ để tham
dự. Hãy gọi điện cho người tặng bạn quyển sách này. Hãy nói cho họ biết
quyết định của bạn. Hãy kiếm một quyển Kinh Thánh và bắt đầu đọc, đặc
biệt là phần Tân Ước. Tân Ước là phần của quyển Kinh Thánh mà ngày
nay chúng ta đang sống theo. Hãy học biết nhiều hơn về Chúa Giê-xu. Hãy
để cho những người lãnh đạo trong hội thánh ấy dạy bạn biết về việc đi
theo Chúa Giê-xu. Chúng ta là gia đình của Đức Chúa Trời, và chúng ta cần
đến nhau. Chúng ta yêu thương nhau, và chúng ta giúp đỡ nhau trong
việc học và tăng trưởng thuộc linh. Nguyền xin Đức Chúa Trời ban phước
cho bạn!